Požadavky na akustiku multifunkční haly splnil zvukový systém Bose Professional RoomMatch a PowerMatch

CAMP je nové Centrum architektury a metropolitního plánování, jehož hlavním posláním je být „základním táborem“ pro všechny, kdo se zajímají o plánování a rozvoj hlavního města Prahy. Součástí CAMPu je výstavní sál, kterému dominuje jedinečné 25 metrů dlouhé promítací plátno. Představuje různé stavební projekty: od soukromých developerských projektů, přes architektonické soutěže nebo revitalizaci ulic, až po studie výstavby celých brownfields. Požadavky na multifunkčnost haly se odrážejí v řešeních akustiky a osvětlení. Integrátorem projektu byla česká společnost AVT Group, která spolu s distributorem BaSys CS specifikovala a nainstalovala zvukový systém Bose Pro.

Použitá technika v samotné realizaci:

5x RoomMatch RM12060
2x RoomMatch RMS215 subwoofer
2x PowerMatch PM8500N
PowerMatch Dante network Card