3D akustické modelování

Pokud to prostor, nebo aplikace vyžaduje, můžeme využít výkonný software pro akustický design BOSE MODELER ®, který umožňuje simulaci a následné vyhodnocení různých konceptů projektu. Tým našich inženýrů vybere vhodnou sestavu reproduktorů, spolu s řídícími jednotkami je zakreslí do 3D modelu a nasimuluje jejich výkon a vyzařování. V návaznosti na to vyhodnotí pokrytí prostoru a investor díky tomu získá dostatek informací o tom, jak bude celý systém po nainstalování hrát. Žádný zajíc v pytli, žádná sázka do loterie. Technologie Bose umožní realizaci projektu, který nebude předimenzovaný a kde se použijí jen ta zařízení, která odpovídají požadavkům zadání.